Tot mijn verrassing kreeg ik bericht dat mijn woning tot één van de drie “aansprekendste energieneutrale huis van Nederland 2012” gekozen is. De jury prijst de pionierschap, de zuivere toepassing van de Trias Energetica en het ecologisch materiaalgebruik. De prijs bestaat uit een reportage in het televisieprogramma Klus-je-Rijk en een Flir warmtebeeld camera, die zeker goed van pas zal komen om andere mensen te helpen met hun huis energieneutraal of energie producerend te maken.
Maar dit alles is niet mogelijk zonder de medewerking van mijn vrouw die meegewerkt heeft met de bouw van de woning  en nog steeds support geeft voor de diverse onderzoeken (wonen in een living lab) en de rondleidingen die we wekelijks geven in de woning. Ook de diverse bedrijven die actief betrokken zijn, zijn belangrijk voor de onderzoeken en de ontwikkelingen zoals ventilatie, warmte opslagvat, kozijnen en smart grid apparatuur. Ik hoop dat deze prijs de deuren verder opent om open source, kennis delend, sneller door te gaan met onderzoeken en ontwikkelingen in energie producerende woningen en de daarbij horende energieafstemming (Smart Grids).
Binnenkort wordt uit de drie winnaars de persoon gekozen die een jaar lang in navolging van Ineke Peters – van Weijgaert de ambassadeur van Huisvolenergie.nl. wordt.

Vandaag werd door Alliander de elektriciteitsmeters vervangen door een slimme meter. Nog snel even de meterstanden vastleggen. Nu kunnen we met de hoofdmeter de nieuwe app (Android/Ios) van Cogas en de website gaan testen. De bruto productiemeters zijn ook vervangen door slimme meters maar daarvoor hebben we nog geen test traject. De vervangen meters hingen er sinds 15 juli 2010 duidelijk te zien dat we meer opgewekt hebben dan verbruikt in deze 28 maanden.

Spullen voor test slimme meter app Cogas binnen gekomen. Weekeinde monteren, slimme meter wordt maandag geplaatst.
image

Vandaag heeft een delegatie van het ROC Twente afdeling bouwkunde de Nulwoning bezocht. Zij hadden gasten bij zich van het Noorse Aust-Agder Fylkeskommune. Veel informatie kunnen geven over de bouw van een energie producerende woning. In Noorwegen hebben zij één energie nulwoning gebouwd maar moeten snel passief huizen, energie nulwoningen en energie producerende woningen kunnen bouwen omdat de wetgeving dit in snel tempo vereist. Over 2 jaar mogen in Norwegen alleen nog huizen gebouwd worden die minimaal de energieprestatie heeft van passief huis. We zullen contact houden met de Noorse collega’s. Het nulwoning netwerk begint langzaam internationaler te worden.

Nulwoning zal participeren in een project van het ROC Twente om lespakketen te maken over duurzaamheid en energie producerende woningen. We zullen daarbij ook ROC GraafschapCollege betrekken.

De nulwoning is voorzien van 83M2 PV panelen en 16 m2 thermische (heatpipe sunda seido 1-16) zonnepanelen. Uit metingen blijkt dat de thermische panelen op een dag ongeveer even veel energie opwekken als de PV panelen. Nu wordt de energie die de thermische panelen opwekken gelijk opgeslagen in de twee anhydriet vloeren. Per graad Celcius temperatuurverhoging in de vloer blijkt dat er ongeveer een 20Kwh wordt opgeslagen. Dit leidt er toe dat de verwarming soms ’s nachts niet aan hoeft. Energie uit de thermische collectoren heeft een COP die afhankelijk van de zon ligt tussen de 10 en 45. De huidige installatie is nog een 10% te verbeteren door een andere systeemopzet die er voor kan zorgen dat de collectortemperatuur nog een 15 graden naar beneden kan. Dus thermische energie loont in een goed geïsoleerde woning ook in het najaar, de winter en voorjaar moet nog gemeten worden.

Het lijkt dat de nieuwe enthalpiewisselaar wisselaar zijn werk goed doet. De eerste resultaten laten zien dat de luchtvochtigheid binnnen 24 uur niet meer een 10% varieert maar minder dan 5%. En dat de gemiddelde luchtvochtigheid van net boven de 40% verbeterd is naar net onder de 50%. Kijken of deze resultaten ook op langere termijn bevestigd worden.

Gisteren overdag was het 10 graden maar het zonnetje deed redelijk zijn best. ’s nachts daalde de buiten temperatuur tot onder het vriespunt. Ondanks deze temperaturen hoefde de verwarming niet aan om de temperatuur boven de 20,6 graden te houden. Hoe: Door de combinatie van de goede isolatie van de woning en de warmtecapaciteit van de anhydriet vloer boven en beneden was het mogelijk de warmte van de zonnepanelen via de vloerverwarming op te slaan in de vloer. Wel constateren we door metingen dat de systeemopzet nog niet ideaal is. Door het systeem anders op te zetten kunnen we het rendement van de zonnecollectoren met 10% verbeteren.

Het programma zag er veelbelovend uit, zou dit een bijeenkomst worden met meer inhoud dan de vele “wollige” Smart Grid bijeenkomsten.
We begonnen met twee presentaties van netbeheerders. Deze presentaties maakten meteen duidelijk dat beide netbeheerders niet dezelfde visie hebben over het derde net. Ik denk dat er zelfs meer visies zijn dan deze twee omdat er ook netbeheerders zijn met een eigen data netwerk omdat zij ook netwerk verbindingen aanbieden aan hun klanten. Wat me verder opviel uit de presentaties dat zij geen verschil kunnen maken tussen de verschillende OSI model lagen b.v. de fysieke laag en de transportlaag ondanks dat één van de sprekers wel het OSI model noemde.
Bij de derde spreker zat ik al snel op het puntje van mijn stoel, prof. dr. ir. Nico Baken van de TU Delft. Dit was meer een pitch dan een presentatie. Hij benoemde in korte tijd veel zaken die ik herkende uit de Smart Grid ontwikkelingen. Hij had het over “Holonic Architecture of the Smart Grid” onderzoek wat meerdere studenten bij hem op de TU Delft hebben verricht. Zaken als Holon, Holarchy werden snel uitgelegd. Ik kwam in zijn pitch belangrijke zaken tegen als Aggregation layers en resultaten van sturen op beprijzing per kwartier en wat dat betekend voor de peak load. Mogelijk moeten zijn studenten de resulaten eens presenteren op een Smart Grid bijeenkomst want deze pitch was wat mij betreft te kort.
De andere presentaties gingen over data, communicatie standaarden (IEC61850). Algemeen werden deze presentaties gegeven uit de invalshoek van hun primaire huidige business. Wat opviel en dat zie ik ook vaak binnen de ICT dat verwezen wordt naar de innovatie als een bedrijf als Google. Nu willen sommigen alles standaardiseren en eerst uit kristalliseren. Stel je eens voor dat Google pas gestart was als de wereld een gestandaardiseerde zoekoplossing gedefinieerd had, had Google dan nu bestaan? Kennis moet je opbouwen door vallen en opstaan en door goed onderzoek. Mijn ervaring was al dat de TU Twente veel kennis op energieafstemming gebied heeft maar kan daar de TU Delft aan toe voegen. Nu nog de mogelijkheid om deze kennis, snel, pragmatisch om te zetten naar oplossingen in living labs die dan weer door markpartijen gebruikt kan worden voor producten.

Vandaag is het stemmen op het beste energieneutrale huis van Nl 2012 begonnen. Zie alle deelnemers op http://huisvolenergie.nl/verkiezing-hve-2012
Stem op de Energie producerende woning de nulwoning.

Hartelijk dank

In de nulwoning is een jaar lang samen met het kennis centrum van Zehnder onderzoek gedaan naar de energie efficiëntie en de lucht kwaliteit van een warmte terugwin unit in combinatie met een aardpijp. Dit onderzoek is gepubliceerd in het blad `TVVL Magazine` met als titel `Monitoring vraaggestuurde ventilatie met WTW en grondwarmte Groenlo` maar ook in het europeese blad `REHVA Journaal` `Long term monitoring of residential heat recovery ventilation with ground heat exchange` . Anderen hebben een deel van het onderzoek gebruikt zoals het blad `VV+` in mei-2012 met als titel `Grondbuisventilatie goede aanvulling op WTW installaties` .
Nu gaat het onderzoek verder maar dan meer met de focus op comfort en dan specifiek de lucht vochtigheid. Kan in de winter de lage luchtvochtigheid voorkomen worden door een enthalpiewisselaar toe te passen? Een enthalpiewisselaar kan het vocht uit de afgevoerde lucht terugwinnen en toevoegen aan de ingeblazen lucht. Bacterieen en schimmels kunnen niet door deze wisselaar heen. Voor deze testen zijn een aantal maanden geleden op een 3 tal plaatsen temperatuur en luchtvochtigheid sensors geplaatst.
Vandaag gewerkt aan de wtw unit. Eerst in het afzuig gedeelte een extra demper geplaatst. In de wc’s en in de huiskamer was als het volledig stil is het ventilatiesysteem te horen als hij op een hogere stand stond. Op zich niet storend maar om het geheel mooier te maken een extra demper geplaatst. Moest echter wel een gedeelte weer los halen en opnieuw monteren. Daarna de enthalpiewisselaar geplaatst. De groene is de oude warmtewisselaaar en de bauwe die nieuwe. Op de detailfoto van de wisselaar staat de oude links en de nieuwe rechts. De enthalpiewisselaar is iets zwaarder van gewicht dan de normale warmte wisselaar. En nu maar weer een jaar testen en meten.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.