Een goed bezochte nulwoningbijeenkomst. Plannen om meer samenwerking en demonstratie van nulenergiewoningen door bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Presentatie van diverse bedrijven die samen de duurzame tuin op de Floriade gemaakt hebben.
Daarna was er een presentatie van Agrodome over bio-based bouwmaterialen
Hier het programma van de avond

Het warmteopslagvat controleren. Controleren op lekkage van het PCM. In het productiemodel worden de PCM staven dichtgelast, in dit prototype zijn ze nog met een moer afgesloten. Na dit klusje weer verder met metingen.

Een bezoek gebracht aan de Floriade, zeker de moeite waard en vergeet de inzending van de Achterhoekse collega’s niet.

Beste Nulwoning geïnteresseerde,

25 juni 2012 17.00 uur is er weer een nulwoningbijeenkomst in het gemeentehuis van Groenlo, Kevelderstraat 1 7141 BE Groenlo.

De voorlopige agenda zal er als volgt uitzien:

Lopende ontwikkelingen rond de nulwoning

Informatie van Gemeenten, woningcorporaties en provincie.

Renovatie woningen ontwikkelingen in de Achterhoek

Achterhoekse ondernemers op de Floriade

Presentatie van de heer Fred van der Burgh met als titel “Toekomstbestendige keuze van bouwmaterialen voor woningen, de zienswijze van stichting Agrodome”

M.v.gr.

Martin Stör en Ronald Serné.

P.S. Achterhoekse ondernemers die op de Floriade aanwezig zijn kunnen 3 pagina’s powerpoint aanleveren om hun bijdrage aan de Floriade te presenteren.

Mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met als motto: “Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst”

De solar collector opstelling verder aan het volmaken en alle gemeten waarden aan het verifiëren. In de korte tijd dat ik er mee bezig ben al zoveel geleerd dat ik discussies op het internet geheel anders ga interpreteren. Hoop binnenkort de gehele installatie geïsoleerd te hebben en daarna echt meten.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.