In de Nulwoning en rond de Nulwoning worden inmiddels al een aantal maanden de fijnstof waarden gemeten. PM10, PM2,5 en PM1 waarden blijken gemiddeld in de woning beter te zijn dan buiten. De waarden binnen zijn de helft van de buiten gemeten waarden. Een goed resultaat zeker gezien alle publicaties in de media over de luchtkwaliteit in huis en fijnstof door koken. Nu verbaasd mij deze waarden niet gezien de aandacht die er geweest is om het ventilatiesysteem zo goed mogelijk te maken om de CO2 waarden laag te houden, het energie gebruik klein en het comfort hoog. Ik verwacht dus ook als we Vluchtige Organische Stoffen (VOS) gaan meten deze waarden ook laag zijn. Inmiddels hebben we het G4 filter wel vervangen door een F7 filer en merken we ook dat deze sneller vol loopt met stof (hoger energiegebruik) en dus regelmatig vervangen moet worden.

Nu kijken we nog naar de fijnstof bronnen binnen de woning en tegelijkertijd wat we er aan kunnen doen. Koken van bepaalde producten blijkt een grote fijnstofbron te zijn. Ik heb al regelalgoritmes geïmplementeerd die de ventilatie regelen wat er voor zorgt dat de wat hogere waarden in huis binnen een half uur weg geventileerd worden. Andere verbeteringen worden op korte termijn geïmplementeerd.

 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/bouw-infra-maritiem/roadmaps/buildings-infrastructure/energiepositieve-gebouwde-omgeving/wat-u-moet-weten-over-fijnstof-dat-vrijkomt-bij-het-koken/

https://nos.nl/artikel/2157338-meer-fijnstof-achter-het-fornuis-dan-langs-de-snelweg.html?

 

Inmiddels is alles geïnstalleerd. De aardwarmteklep werkt weer. De 4 CO2 sensoren werken weer en de LAN (cloud/app) en Domotica koppeling zijn operationeel. Even was het nog uitzoeken hoe al deze opties samen gebruikt kunnen worden om het beste resultaat te bereiken. Door denkelijk een foutje van mij zelf werkte een bypass klep niet meer waardoor het rendement een paar weken niet goed was. De fout was snel gevonden en hersteld. Nu draait de unit met een heel hoog rendement. Gelijk een regelschema gemaakt dat het maximale haalt uit lucht kwaliteit, energie terugwinning, comfort (luchtvochtigheid). Omdat deze nieuwe wtw unit een heel goed rendement haalt bij lage volume stromingen (afwezigheid stand) staat de unit als we niet aanwezig zijn ook op afwezig. Dit bespaart weer energie (gebruik ventilatoren en verminderd warmte verlies). Ook komt dit de luchtvochtigheid (comfort) ten goede.

De WHR960 unit is  verwijderd evenals de aan en afvoerleidingen. De ComfoAir Q 600 is geplaatst en provisorisch zijn de leidingen op maat gemaakt. De nieuwe unit is 5 cm hoger dan de oude unit. Het bedieningspaneel in de huiskamer is aangesloten. Het montage frame voor plaatsing op de vloer is anders dan het WHR960 frame. Bij mij lopen op vloerhoogte nog leidingen. Doordat het frame van de WHR960 niet tot tegen de muur liep vielen de leidingen achter het frame. Het nieuwe frame loopt tot tegen de muur, dat kan dus niet. Ik heb het oude frame gebruikt. In gebruik stellen is makkelijk door het installatie menu. Eerst test hij de maximale hoeveelheid lucht die hij kan verplaatsen (505m3/u). Dit is meer dan de WHR960 die bij mij op 420m3/u kwam. Dit alles met 7 leidingen ComfoTube. Inregelen van de afzuig en inblaas openingen is niet nodig omdat uit eerdere meting blijkt deze allen gelijk te zijn.

Eerste resultaten:
Hoeveelheid verplaatste lucht is groter (oud 420m3/u nu 505m3/u)
Geluid bij ventilatie unit is lager
Geluid bij inblaas en afzuig punten is lager

Nog te realiseren:
Afwerken leidingen onder andere isoleren leidingen
KNX box voor domotica
Web box voor app en webcloud koppeling
Option box voor de 4 CO2 sensoren, badkamer schakelaar, buiten temperatuur sensor en sturing klep van de aardpijp

Foto’s volgen

Zijn anderen hard bezig met het opschalen van concepten wij zijn bezig om de componenten voor een Nulwoning beter te krijgen. Samen met Zehnder hebben we ook een jaar lang gemonitord hoe een WTW systeem samen met een aardpijp zich gedraagt. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verbeter punten naar voren die bij de ontwikkeling van een nieuw ventilatiesysteem meegenomen zouden moeten worden. Ook de overname van Paul Lüftung door Zehnder heeft veel kennis gebracht bij Zehnder. De bestaande WHR960 installatie in de Nulwoning wordt nu vervangen door een ComfoAir Q600.

We verwachten de volgende verbeteringen:
Hoger thermisch rendement ook in de afwezigheid stand
Betere regeling temperatuur door modulerende bypass klep (tot 100%) en betere algoritmes die beter aansluiten op een Nulwoning/Passief Huis
Geen onbalans meer door verschillen in vervuiling filters en luchtdruk belasting op het huis door massa flow gestuurde regeling
Meer automatisch ventileren ook voor koeling
Lager energiegebruik
Lager geluidsniveau
Regeling om ook het vochtgehalte proberen op peil te houden
Koppeling naar domotica systeem
Koppeling naar web cloud en bediening via app

Inmiddels was de klepregeling tussen aardpijp of direct buitenlucht aanzuigen buiten werking gezet omdat dit maar 2% van 27Watt energie voordeel opleverde. Nu wordt de klepregeling weer hersteld omdat de nieuwe ventilatie unit een betere beslissing kan nemen of hij wel of niet de aardpijp gebruikt. Er worden nu beter sluitende kleppen gebruikt en de isolatie van de lucht aanvoerleidingen wordt vernieuwd.

Foto’s volgen

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.