Vanavond naar de PV voorlichtingsavond geweest over subsidie PV systemen 0,6 t/m 3,5 KWhp.
We waren wat aan de late kant door het verkeer. Belangrijk nieuws was voor mij de berekening van het KWhp x de 850 uur zonneschijn x 0,33. Dit is het maximale bedrag wat je kan krijgen. Als de werkelijke opbrengst lager ligt dan krijg je de werkelijke waarde. Is de werkelijke opbrengst hoger dan wordt deze beperkt door de eerder genoemde formule. Dus geef geen lagere waarde op omdat je denkt dat de installatie minder opbrengt maar hou de KWhp x 850 regel aan.
Het wordt voor de burger niet gemakkelijk gemaakt. Het formulier is wel in te vullen maar je krijgt te maken met verschillende organisaties. SenterNovem voor de subsidie elk jaar weer voor de voorschotbedragen en de eindafrekening. CertiQ voor het certificaat duurzame electriciteit, De netbeheerder voor de saldering. De meetdienst voor de extra bruto opbrengstmeter.
Ik hoop dat de betrokken ministeries en SenterNovem er alles aan doen om het voor de burger soepel te laten verlopen. Ik heb in de vorige regeling (MEP) het niet voor elkaar gekregen om een bruto productiemeter voor elkaar te krijgen.

EAN code nodig voor de PV subsidie aanvraag. Op deze site kan je hem navragen. http://www.eancodeboek.nl/

Bij SenterNovem is het nieuwe formulier om subsidie aan te vragen gepubliseerd. Het is wat eenvoudiger dan het oude formulier. Formulier is te vinden op deze link http://www.senternovem.nl/mmfiles/SDE%20Zon-PV%20aanvraagformulier_tcm24-259794.pdf

Vorst en sneeuw. Geen bouwactiviteiten, wel mooie witte plaatjes zie home page en foto’s locatie. De opslagtent is niet geheel droog daarom is mijn vrouw in de gang van de noodwoning bij de slaapkamers steeds bezig de gevelbekleding in de lijnolie te zetten. We zetten de geveldelen (Plato) in de lijnolie om ze nog duurzamer te maken. Door de lijnolie zijn de geveldelen niet meer zo gevoelig voor vocht en zullen we minder kans hebben op scheuren. Er is gekozen voor (gekookte) lijn uit ecologische motieven. We gebruiken lijnolie met zo weinig mogelijk pigment om ze toch te laten vergrijzen net als de andere woningen die er al staan. De latten onder afdakjes worden blauw ook op basis van lijnolie. We hebben gekozen voor ecoleum en perkoleum van p.k. Koopmans Tot nu toe is dit product makkelijk te verwerken alleen door de open structuur van Platowood is het verbruik hoog.

Het gaat hard met de inschrijvingen voor PV panelen. Nuon meld dat zij al 15.000 inschrijvingen hebben dat terwijl de subsidieregeling rekening houdt met 10.000 aanvragen. Wil je in aanmerking komen voor de subsidie zorg er voor dat die op 1 april bij SenterNovem ingeleverd wordt. Het huidige formulier is trouwens niet in te vullen voor de normale burger daarom komt er een nieuw (makkelijker) in te vullen formulier. Bericht van Senternovem: 21-03-2008 | Aanvraag subsidie voor zonne-energie eenvoudiger Het aanvragen van subsidie voor de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt eenvoudiger. SenterNovem komt zeer binnenkort met een aangepast subsidieaanvraagformulier voor zonne-energie. Verwacht wordt dat vooral particulieren investeren in de zonne-energie. Er komen veel informatieverzoeken binnen bij SenterNovem en andere organisaties die met zonnepanelen bezig zijn. Afgewacht moet worden tot hoeveel subsidieaanvragen dat zal leiden. Mensen moeten wel duizenden euro’s investeren in de zonnepanelen om in aanmerking te komen voor de subsidie, een investering die ze in 15 jaar terugverdienen. SenterNovem heeft gemerkt dat veel consumenten het aanvraagformulier ingewikkeld vinden, omdat het ook voor andere subsidiecategorieën zoals biomassa is bedoeld. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft daarom besloten om speciaal voor de aanvragers van zonne-energie met een vereenvoudigd formulier te komen. Het formulier is binnenkort op de website www.senternovem.nl/sde. Ook het oorspronkelijke inschrijfformulier op de SDE site blijft geldig. NB Alleen deze officiële formulieren van SenterNovem zijn geldig, aanvragen gedaan op niet-officiële formulieren worden niet in behandeling genomen. Alle aanvragen die tot en met 1 april 17 uur ’s middags binnenkomen bij SenterNovem, worden behandeld als ontvangen op 1 april, dus op de eerste dag van opening van de regeling. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per dag. Als het beschikbare budget op enige dag wordt overschreden, zal er worden geloot tussen de aanvragen die op die dag zijn binnengekomen. De aanvragen voor zonne-energie subsidie kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2008. Indienen van aanvragen is mogelijk bij alle vestigingen van SenterNovem, in Zwolle, Utrecht, Sittard en Den Haag. Einde senternovem bericht: Mocht je nog een offerte willen kijk eens naar de pakketten van pfixx.

Nulwijken steeds meer in de belangstelling. Studenten komen voor informatie, daarom een pagina over nulwijken, nulwijk opgenomen. Deze pagina zal in de toekomst verder uitgebreid worden http://www.nulwoning.nl/page34.php. Deze catagorie zal ook toegevoegd worden aan het forum.

Op zoek naar drukvaste, vochtbestendige isolatie met een hoge RC waarde terechtgekomen bij Ecotherm. Ecotherm heeft diverse isolatieproducten. De PIR isolatie met aan beide zijden een aluminium laag is voor mijn project bijzonder geschikt voor het dak, de keermuur en onder de vloer(verwarming). Een dikte van 10 cm heeft een RC waarde van 4,3. Met een dikte van 20 cm is dus makkelijk de RC waarde van 8 te halen voor een passief huis. Ecotherm heeft ook een mooi product om huizen die een stenen binnenmuur hebben een goede aansluiting met de isolatie te laten maken. Dit is een harde isolatielaag die voorzien is van een laagje glaswol die voorkomt dat er lucht tussen de binnenmuur en de isolatie kan bewegen. Een mooi innoverend product. Informatie over de isolatie http://www.nulwoning.nl/attachments/Documenten/ecotherm.pdf

Dit weekeinde is het geen weer voor op de bouw. Dan maar de tijd nuttig besteden om materialen bij elkaar te verzamelen. Vandaag 24 stempels gehaald en baddinghout om de breedplaatvloeren te ondersteunen. De vloeren worden maandag 31 maart geleverd, dan nog een kraan regelen om ze op de juiste plek te leggen. Volgend weekeinde de laatste stenen van de tiende rij en dan stenen op maat maken voor de rand van de keermuur, de elfde rij. Daarna kan er weer betonijzer gevlochten worden.

Vandaag 3 studenten van de HAN op bezoek gehad. Eén kwam voor de mogelijkheden en kansen van een nieuw soort kunststof voor passief huis kozijnen. Twee anderen voor informatie voor een energie neutrale wijk. Dit alles dwingt me verder te verdiepen in deze materie dat verder gaat dan mijn eigen project een nulwoning. Eerst moet er een definitie komen voor zo’n nulwijk. Is dat gelijk aan de nulwoning, over het jaar gezien energie neutraal of moet een nulwijk het gehele jaar door energie neutraal zijn? Keuzes die ik maak wat betreft thermische energie komen iets anders te liggen als je dat gezamenlijk gaat doen. De thermische verliezen zijn groter. Vandaag in gesprek met de twee studenten wel een concept kunnen bedenken voor zo’n wijk. Viel mij op dat een site als http://www.qurrent.com/ nog onbekend was, terwijl dit een idee is in een richting van een energie wijk. De twee studenten van de HAN de contact gegevens van studenten van de Hanze hogeschool gegeven die hetzelfde aan het uitzoeken zijn. In het projectteam van nulwoning.nl denken we al over meerdere woningen. Ik denk dat we wat meer aandacht aan wijkniveau moeten besteden. Het projectteam leent zich ook daarvoor omdat we alle disciplines in huis hebben van gemeentes, architecten, bouwbedrijven, leveranciers van bouwmaterialen en installateurs. En niet te vergeten kennisinstellingen en hogescholen. Ook blijkt dat er steeds meer voortgezet onderwijsinstellingen met dit onderwerp bezig zijn. Meestal een autarkisch huis. De bevragingen van de website groeit en groeit. Waarschijnlijk voorziet de site in een behoefte. Ging de groei met zo’n 100 sites per maand, deze maand hebben wij nu al het record van vorige maand gehaald. Het ziet er naar uit dat er deze maand meer dan 1500 sites/personen de site regelmatig bezoeken samen met een totaal meer dan 80.000 hits.

De werktent (partytent) waar het zeil over ligt heeft het de laatste storm begeven. Zaterdag maar een nieuwe neergezet. Het is toch wel handig om ergens onder te kunnen werken b.v. bij motregen.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.