Toen ik in 2007 begon met de bouw van de nulwoning kreeg ik al snel te horen dat er al nulwoningen waren. Echter er was steeds verschil van definitie en methode van berekening. Er waren nulwoningen die alleen het gebouw gebonden  energie mee namen en berekeningen die b.v. alles terug rekenen naar m3 gas en daardoor de PV opbrengst met een factor 3 verhoogden.
Ik kwam met een eigen definitie die op de hoofdpagina van mijn website en in wikipedia gepubliceerd werd.
In november 2009 kwam de “Stevige ambities klare taal definitiestudie” waar naast het energie in de gebruik fase ook de energie voor de bouw en de sloop meegenomen moest worden. Voor mij is dit nog steeds de definitie waar ik me aan houdt. In deze studie wordt ook duidelijk de projectgrens aangehouden.
In april 2010 kwam het rapport “Uitgerekend Nul” uit waar de bouw en de sloop niet meegenomen werden. In plaats van steeds ambitieuzere project werd de ambitie omlaag bijgesteld.
Erg werd het pas met de Webtool “Kiezen voor energieneutral of CO2-neutraal” . Een ieder kon zijn eigen ambities koppelen aan definities.

Mijn advies:
Maak je een (energie) nulwoning kies voor de “Stevige ambities klare taal definitiestudie” overweeg om de volgende zaken mee te nemen.
PV panelen degraderen in de loop van de tijd. Na 25-30 jaar leveren ze nog 80% van wat ze leverden bij de ingebruikname. Neem de opbrengst van de PV panelen voor 90% mee in de berekening.
Kijk welke zelf opgewekte energie je direct verbruikt en welke je saldeert met het elektriciteitsnet. Voor het gedeelte wat je saldeert zou je een netverlies van 2-8% kunnen opnemen. Ben je in de toekomst van plan autarkisch te gaan leven en de seizoen verschillen tussen opbrengst en gebruik zelf (per huis of in de wijk) te gaan opvangen, ga dan uit van een verlies van 10-20%.

Gebruikte bron http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/2013/05/Infoblad-Energieneutraal-bouwen-Definitie-en-ambitie-april-2013.pdf

Ik ben al vele jaren actief met het energiegebruik van de bebouwde omgeving en zie vele ambities van diverse lokale, provinciale en landelijke overheden. Vroeger werd ik zeer enthousiast van de ambities die bij deze overheden bestaan. 2000 energie neutrale woningen in Maastricht bij de verbouw van de A2. 7 passief huizen door de Rabobank in Groenlo en vele andere projecten. Maar als je na een 5 tal jaren op zoek gaat naar deze projecten blijken ze niet te bestaan, ze zijn nooit gerealiseerd. Zullen we alle ambities maar negeren en alleen kijken naar de gerealiseerde projecten?

PV leveranciers beconcurreren elkaar op de laagste prijs per kWp. Maar is dat juist? Uiteindelijk wil je de laagste kWh prijs. Nu zijn er panelen die 0,85 kWh/kWp halen maar ook panelen die rond de 1kWh/kWp halen. Alleen deze gegevens zijn moeilijker boven water te krijgen. Meestal zijn de betere panelen, panelen die het beter doen bij diffuus licht en in Nederland is 60% van het licht diffuus licht.
Maar zijn deze panelen de beste panelen voor een Nul of energie producerende woning? Dat hoeft niet. Een Nulwoning of een energie producerende woning is een balans tussen wat je kan opwekken en verbruikt. Nu is in veel situaties het oppervlakte wat je kan gebruiken voor energie opwekking de beperkende factor. Hierdoor kan het zo zijn dat je naar panelen toe moet met de beste opwekking (kWh) per m2 en is de prijs minder van belang als je je energie ambitie wil halen. Je hebt natuurlijk al alles gedaan om te besparen want wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken.

Meerdere HBO studenten hebben berekeningen uitgevoerd op de Nulwoning. Meerdere EPC, PHPP, en GreenCalc+ berekeningen zijn langs gekomen. Belangrijkste doel bleef uiteindelijk een juiste berekening uitvoeren met de verschillende rekentools door de studenten. Daarom werden de berekeningen altijd gecontroleerd door een onafhankelijke controleur. Met de EPC berekening kwamen we uit op een waarde van 0,4, met de GreenCalc+ berekening (na correctie) op een 585 en PHPP op 7kWh/m2.
Meerder keren werd mij gevraagd hoe het kan dat een woning die energie produceert nog steeds een EPC heeft van 0,4 terwijl andere projectontwikkelaars/bouwmaatschappijen spreken over EPC 0 of beter woningen. Ik gaf dan altijd aan dat wij willen dat de berekening juist uitgevoerd wordt door de student om er van te leren en wij geen belangen hebben om een zo goed mogelijke waarde te behalen. Ook houden wij de juiste definitie aan wat inhoud dat een Nul-energie woning altijd energie moet produceren omdat hij in de gebruiksfase van de woning de energie van de bouw en de sloop weer terug moet leveren.
Nu wordt er een onderzoek gedaan naar verschillende Nul energie woningen of Nota loze woningen en de onderzoeker verbaasde zich over de resultaten van de Nulwoning. Een dikke duim berekening van de Nulwoning zou een EPC van -0,31 opleveren en een GreenCalc+ van 1500 maar dat kon zo maar oneindig worden.
Conclusie van mij er moet een eenduidige berekening komen en gehanteerd worden om woningen juist te kunnen vergelijken anders blijft het appels met peren vergelijken.

Vandaag hebben een 36 tal bezoekers de Nulwoning bezocht op de energie neutrale open huizen dag van “Huis vol energie”. Bezoekers met verschillende vragen, nieuwbouw, renovatie, oriëntatie en specifieke vragen.
2013060101

imageimage

Tweets van @Nulwoning

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2022. All Rights Reserved.