Thermisch solar als verwarming ondersteuning

De nulwoning is voorzien van 83M2 PV panelen en 16 m2 thermische (heatpipe sunda seido 1-16) zonnepanelen. Uit metingen blijkt dat de thermische panelen op een dag ongeveer even veel energie opwekken als de PV panelen. Nu wordt de energie die de thermische panelen opwekken gelijk opgeslagen in de twee anhydriet vloeren. Per graad Celcius temperatuurverhoging in de vloer blijkt dat er ongeveer een 20Kwh wordt opgeslagen. Dit leidt er toe dat de verwarming soms ’s nachts niet aan hoeft. Energie uit de thermische collectoren heeft een COP die afhankelijk van de zon ligt tussen de 10 en 45. De huidige installatie is nog een 10% te verbeteren door een andere systeemopzet die er voor kan zorgen dat de collectortemperatuur nog een 15 graden naar beneden kan. Dus thermische energie loont in een goed geïsoleerde woning ook in het najaar, de winter en voorjaar moet nog gemeten worden.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.