Nulwijk

Nulwijk, steeds meer in de belangstelling. Maar wat is nu een nulwijk? Handig dat er een definitie komt net zoals een nulwoning anders praten we allemaal over verschillende dingen.
Hebben we bij een nulwoning vastgesteld dat de woning over een geheel jaar gezien energie neutraal moet zijn. Een nulwijk moet volgens mij verder gaan. Een nulwijk moet proberen elk moment van de dag zo energie neutraal mogelijk zijn. Dit kan door een mix van oplossingen. Zonneenergie, windenergie, energie opslag en mogelijk ook warmte kracht oplossingen.
Op zich kunnen oplossingen goedkoper zijn dan toegepast op 1 woning. Ik denk bijvoorbeeld in blokken van 10 woningen die gezamelijk 1 stookhok hebben. Samen hebben ze één warmtepomp of WKK en één warmteopslag. Een warmtepomp van 20Kw is niet veel duurder dan één van 2,5 Kw. Verwarming is centraal en transport verliezen zijn beperkt door de lage temperatuur. Anders ligt dat bij warm water. Ik zou kiezen om de ventilatielucht niet te benutten voor een balansventilatie maar om via een warmtepompboiler deze te gebruiken voor warm water. Op deze manier is het ook mogelijk de lengte van warm water leidingen te beperken. Elk huis heeft wel een aardpijp om de lucht voor te verwarmen of te koelen. De woning wordt verwarmt door vloerverwarming en mogelijk door luchtverwarming om koude inblaas lucht te voorkomen. Elk huis heeft termische collectoren om warm water te maken. Is er teveel thermische energie dan gaat dat naar de centrale opslag in het stookhok. Natuurlijk staat daar een opslag op basis van faseveranderingsmateriaal zodat er veel energie van lage temperatuur opgeslagen kan worden. Omdat het stookhok buiten de huizen staat zijn verliezen van de opslag niet direct een groot probleem. Voor electriciteit wordt gebruik gemaakt van pv panelen en/of windmolen en/of WKK. Indien er gebruik gemaakt wordt van een WKK hoeft er geen warmtepomp te staan. Electrische energie wordt zelf opgeslagen door de elektrische energie manager b.v. de Powerrouter van Nedap. Op deze manier worden de pieken in het elektriciteitsnet afgevlakt. Op wijkniveau wordt ook uitgewisseld hoe de energievoorziening er voor staat b.v. door de Qbox.
Nu gaat dit stukje over energie technieken maar elk huis beperkt zijn energievraag door het passief huis concept en energie efficiente apparatuur. Verkaveling van de bouwkavels is ook belangrijk, ze moeten zo gekozen zijn dat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van passieve zonneenergie. Zo zie je dat je voor zo’n wijk iedereen nodig heb, bewoners, gemeente, bouwbedrijven, installateurs. Volgens mij kan zo’n nulwijk een prachtwijk worden.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.