Nulwoning in het nieuws en publicaties

18 maart 2018 Mijn magazine

Mijn droomhuis

26 juni 2015 RTL4 EditieNL

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/hoe-gasvrij-zijn-wij

24 oktober 2014 Dagblad Trouw i.v.m. Duurzame Huizen Route

Artikel in dagblad Trouw. Artikel 2

30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw November 2013

30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw

Themanummer energieakkoord SER

SER magazine themanummer energieakkoord (bladzijde 10)

E.ON Magazine Maart 2013

Zo energiezuinig wonen we straks allemaal

InstallateursZaken Februari 2013

Simpel en effectief “Aardpijp bewijst zich”

Gawalo november 2012

Geen bevriezing of oververhitting bij ventileren met aardwarmte

TVVL Magazine nummer 3 2012

Monitoring vraaggestuurde ventilatie met WTE en grondwarmte Groenlo

augustus 2012 REHVA Jounaal

Long term monitoring of residential heat recovery ventilation with ground heat exchange

14 maart 2012 Onderzoeksrapport studenten Hogeschool Windesheim

“Energieneutraal bouwen in de praktijk”

mei 2011 VV+

Grondbuisventilatie goede aanvulling op WTW installaties

mei 2011 Verwarming Ventilatie

Verwarming en Ventilatie Jaargang mei 2011 “Koelen zonder energiegebruik door zomernachtventilatie”

EPG netwerk

EPG netwerk Jaargang 4 nummer 1
EPG netwerk nulwoningen bestaan niet

april-mei 2011 Kavel en Huis

Artikel Kavel en Huis LET OP groot document

april 2011 Stedebouw & Architectuur

Stedebouw & Architectuur 2011, thema Duurzaam Bouwen, pagina 18-19 en 21

april 2011 Installatie en Sanitair april 2011

Installatie en Sanitair april 2011

Bouwbelang nummer 1 2011

Bouwbelang nummer 1 2011

2010-2011 BuitenState Winter

BuitenState Winter 2010-2011

10-11-2010 TV Gelderland

In Gelderland vanaf 8.30 minuten. In kader opening Nulwoning en de dag van de duurzaamheid 11-11-2010

11-11-2010 Jeugdjournaal

Ochtend uitzending
Avond uitzending

september 2010 BouwIQ

BouwIQ september 2010

04-09-2010 Groene Telegraaf

Groene telegraaf
De tekening in kleur

23 februari 2010 GreenCalc+ certificaat “Berekening uitgevoerd door studenten Hogeschool Arnhem Nijmegen”

Certificaat

december 2009 Huis & aanbod

Huis en aanbod december 2009

oktober 2009 FNV Jongeren

FNV Jongeren

juli 2009 Toekomstpakket Achterhoek

Toekomstpakket Achterhoek

juni-juli 2009 Achterhoek magazine

Achterhoek magazine

27-03-2009 De Twentsche Courant

De Twentsche Courant

25-03-2009 RTV Gelderland

Programma Alles uit de kast

19-03-2009 Groenlose Gids

Groenlose Gids

13-03-2009 RTV gelderland

Het radio fragment

12-03-2009 Tubantia

Tubantia

11-03-2009 Gelderlander

Gelderlander

24-08-2007 Gelderlander Serné

GROENLO – Het gemeentebestuur van Oost Gelre verleent Ronald Serné medewerking voor het neerzetten van een noodwoning voor twee jaar en een opslag voor een jaar. Serné bouwt een ‘nulwoning’ aan de Hoge Es in Groenlo.
Hij wil zelf veel gaan doen aan zijn ecologische woning en daarvoor van Veenendaal naar Groenlo verhuizen. De tijd totdat de noodwoning gaat Serné op een camping doorbrengen. Zodra het huis regen- en winddicht is, kunnen daarin de bouwmaterialen worden opgeslagen.
Zijn nieuwe huis in Groenlo heeft straks geen energie nodig van buitenaf. Alles wordt intern geregeld door toepassing van driedubbele ramen, zonnepanelen op het dak, een luchtsluis diep door de aarde en dertig tot veertig centimeter dikke wanden.

14-08-2007 RTV Gelderland Nieuws

TV Gelderland Nieuws

18-7-2012 Gelderlander Hezemans

Silvoldenaar vindt weinig enthousiasme voor plannen met huis

SILVOLDE – Ronald Hezemans uit Silvolde is naarstig op zoek naar een plekje voor zijn zogenoemde passiefwoning. Hij wil heel graag een woning bouwen in de gemeen­te Oude IJsselstreek. Maar zie maar eens een geschikte plek te vinden. „ Er is niet aan kavels te komen. De gemeente wil wel meedenken. Daar ben ik wel blij om, maar waarschijnlijk wordt dat pas in 2010. Veel te laat.”
Grootste probleem voor Heze­mans is de onbekendheid met pas­siefwoningen.
„ In Duitsland zijn er inmiddels duizenden van ge­bouwd. Ik geloof dat er in ons land een stuk of vijftien zijn. Ik ga nog maar weer eens langs bij de ge­meente om die mensen uit te leg­gen wat mijn bedoelingen zijn. We willen toch allemaal minder energie gebruiken voor het mi­lieu.”
Een passiefhuis verbruikt minder dan 15 kWh/m2 bruto per jaar voor ruimteverwarming. Ter verge­lijking: een jaren zestig-woning heeft een verbruik van zo’n 200 kWh en de huidige nieuwbouw zit iets onder de 100. „En eigenlijk wil ik nog onder de 15. Ik vind dat een uitdaging”, stelt Hezemans.

18-07-2007 Gelderlander Serné

Gelderlander 18-7-2007

Aardpijp en dikke muren in strijd om energie

Huizen die geen energie kosten, maar in het uiterste geval zelfs energie opleveren. In ons land nog een curiositeit. In de Achterhoek trappelen plannenmaker Ronald Serné van ongeduld.

door Gerco Mons
Driedubbele ramen, zon­nepanelen op het dak, een luchtsluis door de aarde, dertig tot veertig centimeter dikke wanden; het is slechts een greep uit de maatrege­len die Ronald Serné nodig heeft om aan de Hoge Es in Groenlo een zogenoemde nulwoning te bouwen. Een woning die geen energie nodig heeft van externe le­veranciers.
Drie dagen in de week werkt hij aan de verwezenlijking van zijn droomhuis.
Het gesprek vindt plaats op locatie in Groenlo. Een groen veldje met een groot gat in de grond op de plek waar de woning moet komen te staan. Zo’n tien meter van het gat komt een stevige buis uit de grond. Met een slangetje probeert Serné water uit de buis te pom­pen. „Dit is een aardpijp. Deze pijp is zo’n vijftig meter lang en ligt op een diepte van zo’n 2,5 me­ter. De aardpijp zorgt voor schone lucht in de woning. En ook nog eens voor warme of koele lucht.
Als het buiten 28 graden is, koelt de lucht af naar twintig graden.
En bij -15 wordt wordt de lucht verwarmd naar nul tot vijf graden. Dat scheelt weer een hoop ener­gie”, legt Serné uit. De muren en daken worden extra dik om de woning goed te kunnen isoleren. Na de bouw komt een ge­specialiseerd bedrijf langs om de lucht uit de woning te zuigen. Op die manier wordt bekeken of de isolatie goed genoeg is. Als dat niet het geval is, wordt met rookpluim­pjes gezocht naar mogelijke kieren en gaten. Met infraroodcamera’s wordt gezocht naar warmtelekken. Kieren, gaten, warmtelekken; de­sastreus voor de nulwoning van Serné. Bij houtbouw ontstaat op die plekken rot en bij beton schim­mels. En energie verdwijnt. Juist de energie die zo hard nodig is om de woning van warmte, van elek­triciteit te voorzien.
„Het huis krijgt zonnecollectoren.
Waarschijnlijk eentje die ook het water verwarmt. Dan lopen er dunne buisjes pal achter de collec­toren langs. Uiteindelijk moet het zo zijn dat het huis in de zomer zo veel energie maakt, dat we daar in de winter gebruik van kunnen ma­ken. De optelsom moet op nul uit­komen en het liefst nog een beetje beter. Dat we energie gaan leveren aan Essent.”
Veel van de kennis en kunde van de toekomstige Groenloër haalt hij uit het buitenland. „ Ons land loopt fors achter. In België en Duitsland zijn veel meer van dit soort huizen. Als ik geïsoleerde ko­zijnen wil bestellen, kan ik ze in Nederland nergens krijgen. En de­ze aardpijp heb ik helemaal in het zuiden van België moeten halen.”
Serné verwacht zo’n twee jaar no­dig te hebben voor de bouw van de woning. „Ik ga zo veel mogelijk zelf doen. Mijn vader komt me om de week helpen. Ik probeer wel bouwbedrijven te interesseren voor het project. Juist omdat in Ne­derland nog zo weinig voorhan­den is, kunnen bedrijven bij mij kennis opdoen voor de toekomst.”
www.nulwoning.nl
‘Als ik geïsoleerde kozijnen wil bestellen, kan ik ze in Nederland nergens krijgen’

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.