Energie algemeen

We gaan uit van redelijk verbruik wat betreft energie. 2500Kwh voor verwarming en 3600Kwh warm water en 3500Kwh voor de rest energie. Vele nulwoning projecten rekenen met een rest energie verbruik van 2000Kwh. Dit vinden beide initiatiefnemers niet reëel. Door gebruik te maken van collectoren en een warmtepomp willen we de 2500Kwh verwarming en 3600Kwh warm water terug brengen tot 1500Kwh. Dus mijn woning moet met PV panelen 5000Kwh opwekken.
Uit berekeningen blijkt verder dat collectoren voor warm water zeer rendabel zijn. Het dak zal voorzien worden van 6 tot 10 m2 collectoren. Of we een opslagvat gaan gebruiken en dus ook de collectoren gaan gebruiken voor verwarmingsdoeleinden moet verder berekend worden. Mogelijk dat het niet rendabel is maar we gaan het wel aanleggen, dit om de opbrengst via metingen beter te onderbouwen. Opslag van energie wordt ook belangrijk om vraag en aanbod van energie beter te kunnen afstemmen. Opslag doen we zowel electrisch als thermisch. Bij thermisch gaan we mogelijk faseveranderingsmateriaal gebruiken. Om alles goed in te regelen gaan we energie managers gebruiken.
13-02-2008 We gaan voor 10m2 vaciuum tubes voor warm water en verwarming ondersteuning.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.