Planning

Doorlopend thermische zonnecollectoren en PCM warmteopslag
Ontwikkelingen e-mobility <> bebouwde omgeving
Ontwikkelingen Smart Grid, energie opslag DC netwerk
Verbetering rendement bestaande apparaten

Afgeronde activiteiten
16-17 juni 2007 Onderhoud terrein en uitzetten woning/beoogd peil uitzetten.
18 juni 2007 Controle door gemeente uitzetting woning plus bepalen peil woning.
21 juni Bouwvergunning tijdelijke woning indienen.
21 juni Ophalen EPDM te Eindhoven voor onder de fundering 440M2 ongeveer 600 KG.
23-24 juni 2007 Onderhoud terrein en uitzetten woning en de rijplaten worden geleverd om 8.00 uur ’s morgens.
25-26-27-28juni 2007 Grondwerkzaamheden. Graven fundering, riolering, water, electra, gas noodwoning. Graven van sleuf voor aardpijp. Aanleg van verharde oprijlaan.
27 en/of 28 juni 2007 Leggen van EPDM onder fundering.
14 augustus Eerste laag schuimbeton gestort.
25 augustus Verhuizing naar vakantiewoning. Inboedel naar opslag voor 2 maanden tot tijdelijke woning klaar is.
28 augustus Tweede laag schuimbeton is gestort.
29 augutus Af gemaakt boven fundering.
4 september Bezoek aan Duurzame Dinsdag 2007.
3 september – 7 september Offertes betonijzer.
7 september Betonijzer besteld.
9 september Bezoek aan passiefhuis beurs te Belgie.
18 – 30 september Betonijzer vlechten.
1-2 oktober Zijmuren fundering maken en water wegpompen.
3 oktober Beton storten.
10-12 oktober Goedkeuring gemeente voor tijdelijke woning.
13 en 14 oktober Opbouw tijdelijke woning (schottenkeet).
15-19 oktober Electra verwarming, warm water schottenkeet (noodwoning).
20 en 21 oktober Verhuizing van vakantiewoning naar tijdelijke woning. Spullen van opslag verhuizen naar tijdelijk woning.
22 oktober Tweede bijeenkomst projectgroep Nulwoning.
22-28 oktober Vanuit vakantiewoning gaan wonen in schottenkeet.
19 november project bijeenkomst
21 november presentatie bij HCI
28 november levering stenen
28 november Gast college bij de HAN
1 december metselschragen en steigerplanken
2 december stenenkruiwagen
1 -9 december Stellen metselprofielen
10 december Contact met mogelijke leverancier/ontwikkelaar van thermische energie manager
11 december Contact met woningcorporatie De Woonplaats
17 december Contact met leverancier warmtepompen (Techneco)
6 januari 2008 Hoogte van de steenlagen op de metselprofielen uitgezet
14 januari bijeenkomst projectgroep
17 januari EOS-DEMO aanvraag bij SenterNovem ingedient
februari Contact leverancier drukvaste isolatie
3 maart Nulwoning bijeenkomst
22 maart baddinghout en stempels gehaald
31 maart levering breedplaatvloeren
31 maart presentatie bij HCI Zevenaar
4 april presentatie bij prijsvraag van woningcoorperatie De Woonplaats
6 april laatste stenen keermuur, stemples en baddinghout
7 april plaatsen breedplaatvloeren
11 april doorspreken ventilatiesysteem
12-20 april bekistening en bewapening
21 april storten keermuur
contact met mogelijke leverancier houtisolatie
28 april april-juni metselen twee gebogen keermuurtjes
6- 16 juni grond aanvullen16 juni Beton storten zijmuurtjes
maart-juni bestelling voor de 6 weken bouw in orde maken
april-juni op bouwplaats de zaken gereed maken, mogelijk isolatie van keermuur
10 juli (donderdag) plaatsen bouw kraan
11 juli (vrijdag) al het bouw materiaal binnen
12 juli (zaterdag) beginnen 6 weken bouw (hulp welkom)
4 augustus kraan weg
31 augustus einde 6 weken bouwperiode en hopelijk wind en waterdicht
1 november 2008 Oostgevel voorzien van gevelbekleding
29 november plaatsing zuid gevel
4 december gastcollege Hogeschool Arnhem Nijmegen
6 december laatste ramen gemonteerd, wc raam en gang raam.
12 december levering glas
15 december plaatsing glas
Gevel dicht voor de winter
19 december presentatie en bezoek bouw klompbouw
5 januari presentatie nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Oost-Gelre
12 januari nulwoning bijeenkomst
20 januari presentatie congres duurzaamheid
31 januari studenten Hogeschool Utrecht
2 februari voorbespreking bouwbijeenkomt
2 februari bezoek op de bouw
9 februari Beoordeling leerlingen Marianum (voorgezet onderwijs) project Autarkische woning.
11 februari Bouwborrelbijeenkomt
16 februari Keuze tegels en sanitair
2 maart Dagblad De Gelderlander en Tubantia
9 maart Nulwoningbijeenkomst
13 maart Radio Gelderland, bezoek van provincie en gemeenten
20 maart Laatste ramen zetten en afkitten
23 maart Opnamen TV Gelderland
24 maart Cradle to Cradle symposium
25 maart Uitzending TV Gelderland
8 april uitzetten ronding vide
16 april Bezoek B&W en gemeenteraad Doetinchem i.v.m. de Green Deal
Binnenbekleding underlayment aanbrengen en luchtdicht maken (Begin april klaar)
Vloer boven bijkeuken in orde maken
Begin april blowerdoortest
Gevelbekleding afmaken noord (weersafhankelijk en binnen heeft prioriteit)
Elektra en riolering (eind mei, juni eind juli juli)
Vloerverwarming en isolatie (begin agustus)
Vloeren storten Anhydriet (eind augustus)
2 september B&W Oost-Gelre
8 september Nacht van de Duurzaamheid
9 september Dag van de Duurzaamheid
Tegels leggen midden september
Binnenmuren oktober/november
Leemplaten midden november
PV collectoren eind november/december
Stucen maart
7 juni in woning gaan wonen
oktober railing vide
oktober klapdeuren
11 november opening nulwoning
December 2011 start project Smart Grid met Saxion, HAN en TU Twente (SETS) (1-4-2014 jammer genoeg niet doorgegaan)

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.