Ambities en definities

Toen ik in 2007 begon met de bouw van de nulwoning kreeg ik al snel te horen dat er al nulwoningen waren. Echter er was steeds verschil van definitie en methode van berekening. Er waren nulwoningen die alleen het gebouw gebonden  energie mee namen en berekeningen die b.v. alles terug rekenen naar m3 gas en daardoor de PV opbrengst met een factor 3 verhoogden.
Ik kwam met een eigen definitie die op de hoofdpagina van mijn website en in wikipedia gepubliceerd werd.
In november 2009 kwam de “Stevige ambities klare taal definitiestudie” waar naast het energie in de gebruik fase ook de energie voor de bouw en de sloop meegenomen moest worden. Voor mij is dit nog steeds de definitie waar ik me aan houdt. In deze studie wordt ook duidelijk de projectgrens aangehouden.
In april 2010 kwam het rapport “Uitgerekend Nul” uit waar de bouw en de sloop niet meegenomen werden. In plaats van steeds ambitieuzere project werd de ambitie omlaag bijgesteld.
Erg werd het pas met de Webtool “Kiezen voor energieneutral of CO2-neutraal” . Een ieder kon zijn eigen ambities koppelen aan definities.

Mijn advies:
Maak je een (energie) nulwoning kies voor de “Stevige ambities klare taal definitiestudie” overweeg om de volgende zaken mee te nemen.
PV panelen degraderen in de loop van de tijd. Na 25-30 jaar leveren ze nog 80% van wat ze leverden bij de ingebruikname. Neem de opbrengst van de PV panelen voor 90% mee in de berekening.
Kijk welke zelf opgewekte energie je direct verbruikt en welke je saldeert met het elektriciteitsnet. Voor het gedeelte wat je saldeert zou je een netverlies van 2-8% kunnen opnemen. Ben je in de toekomst van plan autarkisch te gaan leven en de seizoen verschillen tussen opbrengst en gebruik zelf (per huis of in de wijk) te gaan opvangen, ga dan uit van een verlies van 10-20%.

Gebruikte bron http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/2013/05/Infoblad-Energieneutraal-bouwen-Definitie-en-ambitie-april-2013.pdf

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.