Tweede overleg over de balansventilatie

Vandaag het tweede overleg gehad met Stork Air over de balansventilatie. tijdens het eerste overleg besloten leidingen te gebruiken die rond en glad zijn om vervuiling te voorkomen en een te hoge tegendruk te voorkomen. Nu waren verschillende ventilatiesenario’s doorgerekend die voldoen aan het bouwbesluit. Een scenario met elke kamer een aanvoer en een afzuiging werd te uitgebreid. Er moesten 2 i.p.v. 1 ventilatieunits komen en het aantal slangen werd te groot als we ons aan het bouwbesluit zouden houden. Dit was trouwens ook geen scenario wat je vaker zou kunnen gebruiken. Een ander scenario was er een met overstroom van de ene ruimte naar de andere. Hier was het toch nog mogelijk te sturen op CO2 en vochtigheid. Verder gekeken naar zaken als de inblaasopeningen, de geluidsdemping en de plaatsing van de verdeelunits. Veel aandacht geschonken aan de afzuigkap. ’s winters wil je die warmte binnen houden en juist zomers wil je die graag kwijt. Vooral in dit huis die door de hoge mate van passive energie opwekking grotere kans loopt op oververhitting. Hiervoor was een leuke oplossing. Ik hoop als we alles op een rijtje hebben het gehele ventilatiesysteem op de website te kunnen doornemen.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.