Hermann Scheer, Lezing Hogeschool HAN

Hermann Scheer gaf een lezing met als titel “Energy Autonomy, de omslag naar een duurzame toekomst”. Het eerste gedeelte van zijn lezing ging over het feit dat de fossiele brandstoffen op raken. Iets wat eigenlijk iedereen zou moeten weten. Echter de, volgens hem, zogenaamde energie specialisten geven de verkeerde informatie net als de energie maatschappijen. Hij vergeleek het vragen naar de energievoorziening aan energie maatschappijen als het vragen naar criminaliteit aan de maffia of te wel zoals een collega van mij vaker zegt “wij van wc eend adviseren wc eend Ook kwam de milieu problematiek aan de orde.
Het tweede deel van zijn lezing gaat over het feit dat de overheid, als vertegenwoordiger van het algemeen belang, een visie moet ontwikkelen over energievoorziening, zodat de overheid kan functioneren als motivator
Energiebedrijven kunnen de andere eisen van transport niet aan, evenals de transitie van full energie leverancier naar free energie. Verder kunnen de energiemaatschappijen de omschakeling van groot naar kleinschalig niet maken.
Hoe hebben ze dat in Duitsland gedaan. Basis is wetgeving; een “Legal Framework”. Daarin staat het volgende geregeld. Hernieuwbare energie heeft altijd voorrang op het netwerk. Gegarandeerde betaling hernieuwbare energie voor 20 jaar. Oud wat?moet wijken voor nieuw, oud mag alleen aanvullen tot 100% van de energievoorziening. Duitsland is op weg om in 2044 100% op hernieuwbare energie te zitten.
Dan een vergelijking naar de Nederlandse situatie. Nederland heeft de volgende voordelen. In Duitsland zijn vier energiemaatschappijen die ook eigenaar zijn van het net. Nederland heeft een betere uitgangspositie omdat door de scheiding van het net en de producenten het net eigendom is van de overheid. Als Nederland de switch maakt naar hernieuwbare energie kan Nederland Duitsland inhalen. Het is echter een kwestie van visie en doen. Mogelijk moeten we daar een nieuwe partij voor oprichten.
Organisch afval is energie. Deze is goed te gebruiken in het Randstadgebied.waar komt dit vandaan?
Conclusie: Het eerste gedeelte van de lezing zou een ieder moeten weten. Echter ik merk dat nog weinig mensen dit weten dus het verhaal blijven vertellen. Het tweede deel vond ik interessanter maar hoe krijg je de politiek zover.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.