Nulwoningen en klimaatneutrale woningen in het nieuws.

Afgelopen zaterdag in de Volkskrant weer een artikel met de kop “Nooit meer een energienota in het klimaatneutrale huis”. Belangstelling genoeg, maar door de verschillende begrippen die geen definitie hebben allemaal erg verwarrend voor de burger en soms appels met peren vergelijken. Ik zal proberen wat te verduidelijken.
Nulwoning: Heeft wat ons betreft een definitie. De definitie luidt “Een nulwoning is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: ’s zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet die ’s winters daaruit verbruikt wordt.” Belangrijk is dus een normaal leefpatroon en dat is bij een ieder verschillend. Wij gaan uit van een elektriciteitsverbruik van 3500Kwh. Dit is dus zonder verwarming en warm water. Wij vinden een nulwoning berekend met een elektriciteitsverbruik kleiner van 3500 Kwh niet reëel. Een gezin met twee kinderen in een vrijstaand huis gebruikt gemiddeld volgens het NIBUD 4300 Kwh per jaar. Je kan energie besparen b.v. een warmtepomp wasdroger, led of spaarlamp verlichting en dergelijke maar minder dan 3500 Kwh niet doen. Een hoog comfort waarom? Wij vinden dat het comfort van de huidige nieuwbouw te laag is. Er zijn te veel problemen met de luchtkwaliteit. Wij besteden daarom extra aandacht aan de ventilatie in combinatie met de luchtvochtigheid. Comfort gaat ook omhoog doordat er geen koude oppervlakten zijn door aandacht te schenken aan koudebruggen, goede isolatie en glaspartijen voorzien van drie dubbel glas. Dit zijn allemaal zaken van het passief huis concept dat wij als nulwoning aanhouden. De balansventilatie moet goed aangebrachte zijn. Verder moet er voldoende verwarming en warm water zijn. Dit zo efficiënt mogelijk opgewerkt dus thermische collectoren en wanneer die te weinig energie geven een warmtepomp. Het huis moet geheel zelfvoorzienend zijn wat energie betreft.
Passief huis: Deze heeft een definitie, ik neem de Belgische populaire definitie. “De term “passiefhuis” verwijst naar een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder noodzaak van een tradioneel verwarmings- of koelsysteem” Deze woning heeft voor verwarming minder dan 15Kwh per jaar per m2 nodig. Verder is de woning luchtdicht zodat de balansventilatie optimaal werkt (n50 waarde van 0,6) en is het totale energie verbruik minder dan 120 Kwh m2.
Klimaat neutrale huis: Meestal wordt hier bedoeld CO2- neutraal huis. Veel van deze huizen maken gebruik van een houtkachel, gebruik van hout zien we als kort cyclisch CO2. Ik zie dit echter niet als de oplossing. We komen in Nederland voor verwarming betreft van een HR++ gasketel. Dit is de huidige referentie waarvan we uit moeten gaan. Gaan we grootschalig hout stoken dan halen we een milieu probleem binnen. Hout stoken heeft dezelfde elementen als de palmolie en de koolzaadolie discussie. Grootschalige houtproductie hebben we niet in Nederland dus dat moet geïmporteerd worden uit b.v. Scandinavische landen met al het transport daarbij. Verder wordt het grondverbruik van de woning ook groter omdat er hout of koolzaad geproduceerd moet worden. Laat ik duidelijk zijn, iemand die een houtkachel leuk vindt moet het zeker doen, maar het is geen grootschalige oplossing.
Cradle to Cradle en ecologsch bouwen: Cradle to Cradle gaat er van uit dat afval tijdens de productie, verwerking en afvalfase minimaal hergebruikt kan worden voor een product met dezelfde waarde of voor een beter product. Niet voor een product met een lagere waarde. Eis is dus dat de verschillende materialen makkelijk gescheiden moeten kunnen worden.
Ecologisch mag b.v. hout op den duur door de natuur weer terug opgenomen worden. Je ziet dan ook vaak onbehandeld hout. Een andere manier om hier tegenaan te kijken is als ik het hout behandel en daardoor wordt de levensduur langer is dat ook beter voor het milieu, mits het gebruikte product/methode niet milieubelastend is. Ik hoef minder nieuwe bomen om te hakken, te bewerken en te vervoeren. Dit soort milieubelasting berekeningen worden gedaan door het NIBE en dan ingedeeld naar milieuklasse en milieukosten. Ik gebruik bijvoorbeeld platowood, dit is “gebakken” hout zodat het duurzamer wordt. Verder bewerk ik het met een lijnolie om het nog duurzamer te maken.
Verder heb je nog allerlei discussies. Windmolens in bebouwde omgeving (geluid, horizonvervuiling), er bestaan trouwens windmolens die goed in de bebouwde omgeving te gebruiken zijn bv de turby en de energy ball. Opbrengsten verschillende soorten collectoren, warmteopslag, energie managers, bewonersgedrag, massa, oververhitting, koeling enz. enz. Van een vrijstaande woning een nulwoning maken is een kleiner probleem dan een nulwoning realiseren in dicht bebouwde omgeving. Dakopppervlakte wordt dan een belangrijk punt evenals de onttrekking van energie uit de bodem (warmtepomp). Nulwoning.nl probeert een concept neer te zetten van zeer efficiënte energie voorziening die ook te gebruiken is in rijtjes woningen en dichter bebouwde omgevingen. Verder houdt het rekening met ecologische, welzijn/gezondheid en ecologische aspecten

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.