Convenant “Energieneutrale woning in 2020”

Convenant ‘Energieneutrale woning in 2020’

2 november 2007 – 15:07 / energie & milieu

Bouwend Nederland, Aedes, NVB en Neprom sluiten in het voorjaar van 2008 een convenant met het ministerie van VROM/Wonen, werken en integratie (WWI). Doel is om de bouw van energieneutrale woningen in 2020 binnen handbereik te brengen. Op zijn beurt zal het rijk de energieprestatie-normering aanpassen.
Daartoe is vorige week besloten tijdens een bijeenkomst met de ministers Cramer van VROM en Vogelaar van WWI. Aan het gesprek namen behalve de beoogde convenantspartijen ook de BNA, de werkgroep innovatie van PEGO, het klimaatverbond,de NVTB, de VNG, en Uneto-VNI, deel.
Volgens beleidsmedewerker milieubeleid Niels Ruyter van Bouwend Nederland hebben de afspraken die zullen worden gemaakt betrekking op het tempo waarin het doel, energieneutraal bouwen, gerealiseerd kan worden, welke tussenstappen hiervoor nodig zijn, welke technieken zullen worden ingezet, en hoe dat alles georganiseerd gaat worden. “Bouwend Nederland pakt hiermee zijn verantwoordelijkheid op voor de bijdrage die de bouw kan leveren aan de reductie van CO2-emmissies.”
Minister Cramer heeft zich ten doel gestel om in 2020 te komen tot een energieneutrale EPC. Een prima doelstelling, zo stelt Ruyter, zij het dat het niet zal gaan lukken als de huidige methode van normering van de energieprestatie wordt gehanteerd. Bouwend Nederland heeft een onderzoek laten doen naar het functioneren van de Energie Prestatie Coëfficiënt. Daaruit blijkt dat deze niet goed functioneert. Als de normering steeds verder gaat worden aangescherpt, worden de pijnpunten alleen maar groter. De methodiek moet dus aangepast worden, aldus Bouwend Nederland.
bron: Senter Novem

 

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.