Tien keer meer warmteopname dan met water

De Warmtebuddy, een oplaadbare warmteaccu

Een klein vat voor veel energie

Zonnecollectoren zijn allang geen vreemd verschijnsel meer in Nederland. Om de vrijkomende energie op te vangen, zijn meestal grote vaten nodig. Altop Kunstoftechniek in ’s Heerenberg heeft samen met de HAN een klein vat ontwikkeld waarin veel energie kan worden opgeslagen. Minister Cramer van VROM kwam het prototype zelf op de hogeschool bekijken.

‘In meeste woningen is niet voldoende ruimte voor een groot vat om de energie op te vangen,’ aldus Altop directeur Chiel Berndsen. Samen met HAN-studenten en hun begeleiders ging zijn bedrijf de uitdaging aan een kleiner vat met dezelfde mogelijkheden te bouwen. In het ontwikkelde prototype zit een speciaal materiaal: PCM, Phase Changing Materials. Dit materiaal kan ongeveer tien keer meer warmte opnemen dan water. Het kan bovendien een faseverandering ondergaan: van vloeibaar naar vast en andersom. Berndsen: ‘Via faseverandering kun je energie onttrekken en weer vrij laten komen. En op die manier is het mogelijk in een relatief klein vat veel energie op te vangen.’

Prototype

Studenten Werktuigbouw en Bouwkunde ontwikkelden samen met Altop een eerste prototype. Ze onderzochten onder andere diverse soorten faseveranderingsmateriaal en alternatieven voor warmteopslag. Het eerste prototype bleek zo veelbelovend dat wederom HAN-studenten, ditmaal van Werktuigbouw en Autotechniek, een tweede prototype bouwden in het kader van een verdiepende minor. Jan Verbeek, hoofddocent Werktuigbouw met als specialisatie energietechniek, begeleidde het project. ‘De eerste opdracht was een rekenmodel op te stellen om later een full scale model te kunnen ontwikkelen.’ Het tweede vat zou een groter warmteinhoud moeten hebben en over meer vermogen moeten beschikken. Het onderzoek richtte zich verder op het beter registreren van de prestaties, op het meer rekening houden met de uiteindelijke productiewijze en op een betere isolatie om stilstandverlies tegen te gaan. Tijdens het ontwikkelen werd de opzet van het vat precies omgedraaid: in plaats van buisjes met PCM waar het water omheen stroomt, maakt prototype 2 gebruik van buisjes die omringd zijn door PCM waar het water dóórheen stroomt. Prototype twee bleek een fikse verbetering ten opzichte van zijn voorganger en ondanks enkele forse kinderziektes bij de bouw, bleek het vat een aanzienlijke hoeveelheid warmte te kunnen opslaan.

Nul-energiewoning

De bedoeling is nu dat het vat wordt ingebouwd in de nul-energiewoning die momenteel met steun van enkele ondernemers en het Achterhoeks Centrum voor Technologie gebouwd wordt. Daarna kan het straks ook in nieuwbouw en bestaande woningen worden ingebouwd. De energie die vrijkomt kan gebruikt worden voor vloerverwarming, of voor het opwarmen van water via een koppeling aan de cv-ketel. Maar daartoe is volgens Jan Verbeek nog eerst verder onderzoek nodig waarin wat hem betreft opnieuw de HAN een rol zou kunnen spelen. Met een kwinkslag vraagt Verbeek zich af ‘hoe dat financieel in het vat gegoten kan worden’.

Mogelijke financiering: nominering gasterra Transitie Jaarprijs………………………….

Altop Kunststoftechniek bouwtapparaten, machines en installaties van thermoplastische kunststoffen. Inventief gebruik van de kunststoftechniek maakt oplossingen mogelijk die voldoen aan scherpe eisen van de moderne industrie ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en efficiency. Het bedrijf combineert specialistische kennis met knowhow op het gebied van staalconstructies en besturingssystemen.

www.altop.nl

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.