Gemeente Oude IJsselstreek wil 150 duurzame woningen bouwen

Vandaag was er op het DRU terrein te Ulft een debat over de wijze waarop de gemeente Oude IJsselstreek om zou kunnen gaan met de bouw van de 150 duurzame woningen. Zo’n 30-tal belangstellenden waren hierop af gekomen. Voor het merendeel waren het professionals of semi-professionals. Toekomstige bewoners waren er weinig. Je kunt als gemeente de ambitie hebben om duurzame energie zuinige woningen te bouwen maar hoe betrek je de toekomstige bewoners er bij? Kreten als duurzaamheid en energie zuinig zijn soms door incidenten besmet. Duurzaamheid wordt soms geassocieerd met geiten wollen sokken en de verhalen over vuren kozijnen die al na 5 jaar weggerot zijn. Energie zuinig bouwen wordt soms geassocieerd met ziekmakende ventilatiesystemen en ramen die niet open kunnen.
Van een consument die gewend is een huis te kopen uit een folder in een vinex-locatie kan je eigenlijk niet verwachten vrij te denken en zelf na te denken wat hij/zij voor een huis wil.
Je moet beginnen het kennisniveau van de toekomstige koper eerst te verbeteren. Een voorbeeld zou kunnen zijn de cursus die bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn geeft bij privaat opdrachtgeverschap. Mogelijk deze nog iets verder uitbreiden. Volgens mij zou de cursus er als volgt uit kunnen zien.
– Bezoeken duurzame en energie projecten
– Informatieve lessen over energie (ventilatie, isolatie, energiebesparing, energieopwekking), duurzame bouw en architectuur
– Plan van eisen opstellen eigen woning
– Bouwlocatie bekijken en mogelijkheden zien. Ligging half of geheel in het water, noord-zuid ligging, bestaande hoogteverschillen en beplantingen.
– Zelf met architect, bouw en woningtoezicht tekeningen en maquettes maken van je toekomstige woning.
– Alle mogelijke bewoners samen met behulp van een architect en bouw- en woningtoezicht het terrein indelen in percelen, wegen soort beplanting en gemeenschappelijke voorzieningen.
Lukt het niet om mensen hiervoor te interesseren dan moet je je af vragen of mee laten denken van een toekomstige bewoner zin heeft. Zijn er geen geïnteresseerden dan moet je als gemeente kiezen om gemakkelijk “standaard” huizen neer te zetten om als gemeente zelf ambitieus bezig te zijn.
De aanpak is ambitieus maar halve inspraak lijkt mij niet te werken, mogelijk kunnen gemeentes hun krachten bundelen om de cursus te realiseren.

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.