Bouwdetails (Overgenomen van Passiefhuis-Platform vzw)

Voorwoord

Beste lezer,
Een van de grootste uitdagingen voor het nieuwe milennium is de reductie van de energieconsumptie en de terugdringing van CO2 emissie. 40 procent van de Europese energie wordt verbruikt in en door gebouwen, waarbij het grootste deel gaat naar verwarming en koeling. Het potentieel van passieve gebouwen is dan ook bijzonder groot om toekomstige CO2 uitstoot te verminderen. Een passief gebouw gebruikt immers slechts een vijfde van de energie van een standaard woning.
De toenemende interesse van particulieren, bedrijven en overheden voor passief bouwen maken dat steeds meer bouwprofessionelen passieve oplossingen moeten bedenken. Dit creëert een steeds grotere vraag naar kwalitatief hoogstaande informatie, niet zozeer naar standaard antwoorden – de reeds bestaande passiefhuizen in Vlaanderen getuigen allen van een grote creativiteit in het vinden van vernieuwende en aa ngepaste oplossingen – maar in het aanleveren van een denkkader.
Het project bouwdetails in passiefhuisstandaard, met de steun van het Vlaamse Gewest binnen het Presti 5-programma, werd opgestart om hieraan te voldoen. Binnen dit project werden in samenwerking met een brede waaier aan bouwprofessionelen (architecten, aannemers, producenten, installateurs, kennisinstellingen, …) bouwdetails uitgewerkt voor een houtbouwsysteem met I-liggers en een massiefbouw systeem met bepleistering op isolatie. Daarbij werd veel aandacht besteed aan het vinden van oplossingen die gerelateerd zijn aan de lokale bouwpraktijk, en werd ook steeds de toepasbaarheid in een breed veld van systemen voor ogen gehouden.
Nieuws

Website www.bouwdetails.be

Het resultaat van dit project is nu gratis toegankelijk voor iedereen via de website www.bouwdetails.be. Hier vind je de bouwdetails zowel in 2D als downloadbare en printbare technologiewijzers, alsook in 3D als uitgewerkte opbouwanimatie. Hier zie je als het ware hoe een passiefhuis stap voor stap wordt opgebouwd, van het plaatsen van de fundering tot de afwerking van het dak.

lees meer

Studiedag bouwsystemen en details

Om een overzicht te bieden aan de bouwprofessioneel of geïnteresseerde particulier van de meest voorkomende passieve oplossingen, organiseert Passiefhuis Platform op 10 oktober 2008 een studiedag rond passieve bouwsystemen, een initiatief van het IWT-TD project Duurzame Bouwschil.
De studiedag wil een selectie bieden van de meest voorkomende passieve bouwsystemen, met specifieke aandacht voor een uitstekende luchtdichtheid, het oplossen van potentiële koudebruggen en de concrete bouwpraktijk.

lees meer

Abonneer je op dit Blog via E-mail

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

www.huisvolenergie.nl | www.vrijhuis.nl | www.myleneserne.nl

Copyright Nulwoning.nl © 2024. All Rights Reserved.